Contact

 

Dhr. M. Eling

email        :  Secretaris@flesjesclub.tk

 

Dhr. A. Groenhagen

email        :  Penningmeester@flesjesclub.tk

 

Voor suggesties of links voor de site kunt u uw email sturen naar : 

info@flesjesclub.nl

 

Bank : Rabobank  383020816 tav Flesjesclub